ติดต่อเรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ


กลุ่มออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

สายด่วนทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 1146

9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ : 02-551-5419 , 0-2551-5420 โทรสาร 02-551-5420

https://design.drr.go.thแขวงทางหลวงชนบทสงขลา

สายด่วนทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 1146

102 หมู่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์: 0-7424-0070-2 โทรสาร: 0-7425-0070

อีเมล : [email protected]บริษัทที่ปรึกษา


บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 152 ซอยร่มเกล้า 24 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 0-2915-0983-5 โทรสาร : 0-2915-0986

อีเมล : [email protected]


บริษัท เวก้า คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 42/69 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

อีเมล : [email protected]


บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

เลขที่ 116/443 ซอยพหลโยธิน 54 แยก 10-2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2990-5699 โทรสาร : 0-2990-5699

อีเมล : [email protected]


บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด

77/11 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2060-0101 โทรสาร : 0-2000-3425

อีเมล : [email protected]